Son ütücü (ayşem 2)

Son ütücü (ayşem 2)

Ertesi gün Ay?e i?e gelmedi bende suçluluk duygusuyla deli oldum gün boyu

3-5 gün sonra yak?nla?abildik art?k bak??lar?m?z ve konu?malar?m?z de?i?mi?ti
benden utan?yordu ama içindeki ate?te merakta onu kavurmu?tu
bi gün i?yerinde sabahlad?k ertesi gün sabah 10 gibi i? bitti ay?eye sms att?m
beraber arabamla ç?kt?k teyze o?lunun yeni çiftlikte yazl?k gecekondusu vard? oraya geçtik.

Eve geldi?imde ay?enin a??z? kulaklar?ndayd? evi aray?p ak?am gelece?ini dedi?i için vaktimiz boldu
kahvalt? sonras? ba?ba?a kalm??t?k bir iki içk**en sonra
iltifat üzerine iltifat ediyordum
içkinin etkisiyle iyice rahatlam??t? yata?a uzan?p bana tatl? tatl? bak?yordu
yan?na uzan?p onu öpücüklere bo?dum
iyice gev?edikten sonra soymaya ba?lad?m nazik davrand???m için ürkmüyordu
üzerimizde sadece iç çama??rlar? kalm??t? s?rt üstü uzan?p onu üzerime ald?m
sütyenini açt?ktan sonra yalamaya ba?lad?m bir yandan da boxer?m? a?a??ya s?y?rd?m
ate? gibi aletimin üzerinde k?vran?yordu.

onun külodunu indirmeye çal???rken kendine geldi toparlanmaya çal??m??t?
-noldu?
-ben bunu yapamam olmaz
-hayat?m kontrol bende endi?e etme
-tutamay?z kendimizi
-bebe?im bak çok büyük zevk al?yoruz yar? b?rakma ben çizgide tutacag?m seni
-dayanam?yorum ama
-sen yapmam için yalvarsanda söz yapmayaca??m (siktir len 🙂 )

sözlerimden sonra kendini b?rakt?
külodunu ç?kartt?m art?k ç?r?lç?plak kalm??t?k 10-15 dk sonra iyice zevke geldik
sikimi eline verdim ona hayran hayran bak?yordu

-çok büyükmü? iki elle ancak tutabiliyorum
-öyle büyüktür biraz 🙂 onu böyle ç?ld?rtan sensin mele?im
-geçen canan ablayla konu?uyorduk senin ?eyini merak ediyor çok büyüktür diyordu

bir kahkaha att? bu konu?madan sonra s?raya canan? ald?m canan 26 ya??nda evli bir hatundu ve mükemmeldi

-?imdi beni görse k?skançl?ktan çatlard? ama sen onu yapard?n ben k?z?m çünkü
-eee ba?ka yollar? da var can?m beni rahatlatman?n
-arkadan yapt?rmam kesinlikle
– sende sakso çekersin o zaman

yine o h?nz?r gülümseme
-arakaya yat
yarr???m? iyice s?vazlad? önce ba??n? öpmeye ba?lad? sonra dilinin ucuyla yal?yordu bence onun göt deli?ini parma??mla gev?etiyordum
daha sonra dilini iyice ?slat?p heryerini yalamaya ba?lad?
sikim ta?aklar?m s?r?ls?klam oldu

-yavrum benden ba?ka birisine sakso çektin mi sen
-elbette hay?r noldu ho?una gitti de?il mi 🙂
-deli ettin beni
-o gün senden sonra bi daha yapar?z diye porno izledim oradan gördüm
ama kendini tut tamam a?z?ma gelme sak?n

-sen yala a??k?m

dakikalarca yalad? üzerine tükürükleyip durdu31 çekti bense çocuk gibi
kendimi ona b?rakt?m
ben ona siki? ö?retece?ime o bana ö?retiyordu
sonra 69 geçtik am? taptazeydi üzerimde ilk dil at???mdan sonra inlemeye ba?lad?
i?tahla yal?yordu yar?ya kadar a?z?na sokup sokup ç?kar?yordu

-ahhh devam et dilini sok dilini sok!
dilim içindeydi suyu a?z?ma ak?yordu onu dahada kudurtmam gerekti
sonra parma??m? ?slat?p götüne sokmaya ba?lad?m

-ayyy yapma sokma abi hani söz vermi?tin

zevkten deliye dönmü?tü bende öyle sabahtan ak?ama kadar izledi?im k?z kollar?mdayd? ve onu parmakl?yordum kudurmu? ?ekilde saçma sapan kelimeler ediyordu

-?hhh ohhhff hani söz vermi?tin sikmeyecetin beni h?? hani senin orospun olmayacakt?m ben
bu laflar beni çok tahrik etmi?ti
pozisyon de?i?tirdik aya?a kalkt?m dudaklar?na yumuldum

-a?z?n? aç orospu dedim

ba?lad?m a?z?na vermeye bir eliyle sikimi kökten tutarken di?eriyle
ta??aklar?m? ovuyordu 10 dk sonra yine pozisyon de?i?tirdim

ben uzand?m üzerime ç?kt? ileri geri sürterken bende memelerini ovdum
yalad?m ?s?r?k att?m bir süre sonra bo?ald? üzerime y???ld?
yatrd?m bende 31 çekerek gö?üslerine bo?ald?m

o gün 3 saat kadar oyna?t?k Elbette daha çok maceram?z oldu ama en tatl?s?
ilki idi
bu yaz ay?e evleniyor evlence?i insan? k?skanm?yor de?ilim çok ate?li bir k?zd? o ama bana sözü vard?

-evleneyim kocamdan çok sana verece?im demi?ti umar?m sözünü tutar 🙂

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*